+48 692 431 677 jacek.pracz@adwokatura.pl

Profesjonalizm i Pasja

Profesjonalizm i Pasja

Profesjonalizm i Pasja

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Pracza specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych oraz w zakresie skomplikowanych sporów sądowych i arbitrażowych. Jesteśmy dynamicznym zespołem o ogólnopolskim zasięgu działania. Filary naszej działalności obejmują proces sądowy, prawo gospodarcze, cywilne, podatkowe, prawo nieruchomości oraz prawo karne i karnoskarbowe. Wyróżnia nas połączenie doskonałego przygotowania teoretycznego z doświadczeniem praktycznym. Zapewnia to najwyższy poziom doradztwa prawnego, uwzględniającego zarówno najwyższe kompetencje w dziedzinie wykładni i stosowania prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, jak i wszechstronne rozumienie oczekiwań oraz interesów ekonomicznych naszych Klientów. Dla Zespołu kancelarii oznacza to konieczność stałego rozwoju i doskonalenia zawodowego, udziału w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz podjęcie pracy naukowej.

Koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdego Klienta cieszymy się zaufaniem małych i średnich przedsiębiorstw, którym pomagamy w dalszym rozwoju oraz umacnianiu ich pozycji na rynku. Niezależne od projektu, nad którym pracuje nasz Zespół, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Państwu innowacyjne i przede wszystkim praktyczne rozwiązania, w celu skutecznego osiągnięcia zamierzonych celów.
Kancelaria świadczy pomoc prawną również w języku angielskim. Współpracujemy także z doradcami inwestycyjnymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, notariuszami, biegłymi w zakresie wycen przedsiębiorstw, i rzeczoznawcami majątkowymi. Umożliwia to dostarczanie partnerom biznesowym – przedsiębiorcom rozwiązań kompleksowych.

display: none
Doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich aspektach działalności gospodarczej. Nasze usługi obejmują w szczególności pomoc w planowaniu prawno-podatkowym i wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, zakładanie i nabywanie spółek oraz ich bieżącą obsługę, w tym przygotowanie opinii i analiz prawnych, sporządzanie projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych niezbędnych dokumentów.

Oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną wszędzie tam gdzie jest ona niezbędna do budowania i rozwoju podejmowanych przez nich przedsięwzięć gospodarczych. Stale doradzamy podmiotom z różnych branży, będących na różnym etapie ich działalności, co pozwala nam szerzej postrzegać rynek, a jednocześnie gwarantuje doświadczenie oraz specjalizację w tych zakresach. Pracujemy m.in. z firmami z branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej, nieruchomości, hotelowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, transportowej oraz nowych technologii.

Spółki, fuzje i przekształcenia

Doradztwo z zakresu prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi jedną z zasadniczych gałęzi naszej działalności. Świadczymy pomoc prawną obejmującą funkcjonowanie wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego: kapitałowych i osobowych, a także działanie innych podmiotów gospodarczych na rynku polskim. Nasze usługi skierowane są zarówno do członków organów (Zarządu, Rady Nadzorczej), jak i do grona właścicielskiego spółek (wspólnicy, akcjonariusze).­­­­

Kompleksowo prowadzimy procesy związane ze zmianami w umowach i statutach spółek, podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego, wnoszeniem wkładów pieniężnych i niepieniężnych czy zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Przygotowujemy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walne zgromadzenia oraz zgromadzenia i zebrania wspólników, a na życzenie Klienta koordynujemy również ich przebieg. Przeprowadzamy zmiany członków organów spółek czy wspólników i akcjonariuszy takich spółek. Pomagamy naszym klientom również przy łączeniu, podziałach i przekształceniach spółek prawa handlowego oraz przekształceniach przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cechuje nas dbałość o szczegóły niezbędna przy obsłudze korporacyjnej podmiotów. Na każdym etapie prowadzonego procesu wyjaśniamy ewentualne wątpliwości naszych Klientów.

Wspieramy Klienta w realizacji procesów inwestycyjnych, których celem jest nabycie lub zbycie udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Na każdym etapie takiego projektu, zapewniając kompleksowe jego przygotowanie i prowadzenie, począwszy od badania prawnego (due dilligence) przejmowanego podmiotu oraz przedstawienia wniosków z takiego audytu, przez udział w negocjacjach, przygotowanie umów inwestycyjnych, dostosowanie umowy lub statutu podmiotu przejmowanego, realizację poszczególnych etapów umów inwestycyjnych czy wreszcie zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i optymalizacji transakcji.

Doradztwo podatkowe

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z organami podatkowymi oraz dostarczamy najbardziej efektywne dla nich rozwiązania zmierzające do zminimalizowania obciążeń podatkowych, a tym samym osiągania przez nich wymiernych korzyści finansowych.

Przy proponowaniu rozwiązań prawnych szczególną uwagę zwracamy na aspekty podatkowe. W tym celu przewidujemy ryzyka związane z obciążeniami publicznoprawnymi i staramy się je odpowiednio wcześniej eliminować. Wiedzę z zakresu prawa podatkowego skutecznie wykorzystujemy w postępowaniach karnoskarbowych.

Spory sądowe

Zapewniamy naszym Klientom reprezentację w najtrudniejszych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami arbitrażowymi.

Prowadzimy również sprawy na etapie przedsądowym doradzając przy zawieraniu ugód i uczestnicząc w mediacjach. Działając w oparciu o posiadane doświadczenie tworzymy spójne strategie procesowe uwzględniając charakter sprawy i cele wyznaczane przez Klientów.

Klienci indywidualni
Jesteśmy do Państwa usług w każdym aspekcie wsparcia prawnego. Pomożemy przygotować pisma, umowy, wnioski, doradzimy w sprawach życia codziennego. Zostaną Państwo otoczeni należytą atencją w ważnych życiowych momentach.
Prawo karne
Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie postępowań karnych i karnoskarbowych. Świadczymy usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując klientów zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, jak i w procesach sądowych. Z powodzeniem reprezentowaliśmy klientów w wielu postępowaniach, chroniąc ich interesy, zarówno w sytuacji, w której popierali oni oskarżenie, jak również wówczas, gdy korzystali z obrony w związku z kierowanymi w stosunku do nich działaniami organów ścigania i sądów. Podejmowane przez nas czynności pozwalały niejednokrotnie zakończyć postępowanie na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie sądowe, w wyniku jego umorzenia na etapie postępowania przygotowawczego lub w ramach wstępnych czynności sądowych. Nasze działania doprowadzały do uchylenia niekorzystnych dla klientów orzeczeń sądów oraz innych organów.
NASZA FILOZOFIA

Wszystkie uzyskane od Państwa informacje zachowujemy w tajemnicy. Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo i komfort prawny w codziennym życiu.
NASZA MISJA

Tylko dzięki wysłuchaniu i zrozumieniu Państwa potrzeb możemy zaproponować skuteczne rozwiązanie problemów. Jesteśmy po to, żeby pomóc w opanowaniu emocji i zapewnić wsparcie w przejściu przez stresujące okresy życia. Dążymy do tego, żeby zawsze wspólnie z Państwem wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie problemów.