+48 692 431 677 jacek.pracz@adwokatura.pl

Profesjonalizm i Pasja

Profesjonalizm i Pasja

Profesjonalizm i Pasja

Kancelaria prawna w Koszalinie

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Pracza specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych oraz w zakresie skomplikowanych sporów sądowych i arbitrażowych.

Jesteśmy dynamicznym zespołem o ogólnopolskim zasięgu działania. Filary naszej działalności prawnej obejmują: proces sądowy, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo spadkowe, prawo nieruchomości oraz prawo karne i karnoskarbowe.

Wyróżnia nas połączenie doskonałego przygotowania teoretycznego z doświadczeniem praktycznym. Zapewnia to najwyższy poziom doradztwa prawnego, uwzględniającego zarówno najwyższe kompetencje adwokatów z Koszalina w dziedzinie wykładni i stosowania prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, jak i wszechstronne rozumienie oczekiwań oraz interesów ekonomicznych naszych Klientów. Dla Zespołu kancelarii adwokackiej oznacza to konieczność stałego rozwoju i doskonalenia zawodowego, udziału w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz podjęcie pracy naukowej.

Radca prawny Koszalin – kancelaria adwokacka

Koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdego Klienta, cieszymy się zaufaniem małych i średnich przedsiębiorstw, którym pomagamy w dalszym rozwoju oraz umacnianiu ich pozycji na rynku. W kancelarii prawnej w Koszalinie niezależne od projektu, nad którym pracuje nasz Zespół, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Państwu innowacyjne i przede wszystkim praktyczne rozwiązania prawne, w celu skutecznego osiągnięcia zamierzonych celów.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w języku angielskim. Współpracujemy także z działami administracji prawnej m.in. doradcami inwestycyjnymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, notariuszami, biegłymi w zakresie wycen przedsiębiorstw, i rzeczoznawcami majątkowymi. Umożliwia to dostarczanie partnerom biznesowym, przedsiębiorcom rozwiązań kompleksowych w zakresie doradztwa prawnego i opieki adwokata.

display: none
Doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich aspektach prawa w działalności gospodarczej. Nasze usługi obejmują w szczególności pomoc adwokacką w planowaniu prawno-podatkowym i wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, zakładanie i nabywanie spółek oraz ich bieżącą obsługę, w tym przygotowanie opinii i analiz prawnych, sporządzanie projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych niezbędnych dokumentów, będących podstawą spełnienia praw kodeksu cywilnego.

Oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną wszędzie tam, gdzie jest ona niezbędna do budowania i rozwoju podejmowanych przez nich przedsięwzięć gospodarczych. Stale doradzamy podmiotom z różnych branży, będących na różnym etapie ich działalności, co pozwala nam szerzej postrzegać rynek, a jednocześnie gwarantuje doświadczenie oraz specjalizację w tych zakresach. Pracujemy m.in. z firmami z branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej, nieruchomości, hotelowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, transportowej oraz nowych technologii.

Spółki, fuzje i przekształcenia

Doradztwo z zakresu prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi jedną z zasadniczych gałęzi naszej działalności. Świadczymy pomoc prawną obejmującą funkcjonowanie wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego: kapitałowych i osobowych, a także działanie innych podmiotów gospodarczych na rynku polskim. Nasze usługi skierowane są zarówno do członków organów (Zarządu, Rady Nadzorczej), jak i do grona właścicielskiego spółek (wspólnicy, akcjonariusze).­­­­

Kompleksowo prowadzimy procesy związane ze zmianami w umowach i statutach spółek, podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego, wnoszeniem wkładów pieniężnych i niepieniężnych czy zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Przygotowujemy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walne zgromadzenia oraz zgromadzenia i zebrania wspólników, a na życzenie Klienta koordynujemy również ich przebieg. Przeprowadzamy zmiany członków organów spółek czy wspólników i akcjonariuszy takich spółek. Pomagamy naszym klientom również przy łączeniu, podziałach i przekształceniach spółek prawa handlowego oraz przekształceniach przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cechuje nas dbałość o szczegóły niezbędna przy obsłudze korporacyjnej podmiotów. Na każdym etapie prowadzonego procesu wyjaśniamy ewentualne wątpliwości naszych Klientów.

Wspieramy Klienta w realizacji procesów inwestycyjnych, których celem jest nabycie lub zbycie udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Na każdym etapie takiego projektu, zapewniając kompleksowe jego przygotowanie i prowadzenie, począwszy od badania prawnego (due dilligence) przejmowanego podmiotu oraz przedstawienia wniosków z takiego audytu, przez udział w negocjacjach, przygotowanie umów inwestycyjnych, dostosowanie umowy lub statutu podmiotu przejmowanego, realizację poszczególnych etapów umów inwestycyjnych czy wreszcie zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i optymalizacji transakcji.

Doradztwo podatkowe

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z organami podatkowymi oraz dostarczamy najbardziej efektywne dla nich rozwiązania zmierzające do zminimalizowania obciążeń podatkowych, a tym samym osiągania przez nich wymiernych korzyści finansowych.

Przy proponowaniu rozwiązań prawnych szczególną uwagę zwracamy na aspekty podatkowe. W tym celu przewidujemy ryzyka związane z obciążeniami publicznoprawnymi i staramy się je odpowiednio wcześniej eliminować. Wiedzę z zakresu prawa podatkowego skutecznie wykorzystujemy w postępowaniach karnoskarbowych.

Spory sądowe

Zapewniamy naszym Klientom reprezentację w najtrudniejszych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami arbitrażowymi.

Prowadzimy również sprawy na etapie przedsądowym doradzając przy zawieraniu ugód i uczestnicząc w mediacjach. Działając w oparciu o posiadane doświadczenie tworzymy spójne strategie procesowe uwzględniając charakter sprawy i cele wyznaczane przez Klientów.

Klienci indywidualni
Jesteśmy do Państwa usług w każdym aspekcie wsparcia prawnego. Pomożemy przygotować pisma, umowy, wnioski, doradzimy w sprawach życia codziennego. Zostaną Państwo otoczeni należytą atencją w ważnych życiowych momentach.
Prawo karne
Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie postępowań karnych i karnoskarbowych. Świadczymy usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując klientów zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, jak i w procesach sądowych. Z powodzeniem reprezentowaliśmy klientów w wielu postępowaniach, chroniąc ich interesy, zarówno w sytuacji, w której popierali oni oskarżenie, jak również wówczas, gdy korzystali z obrony w związku z kierowanymi w stosunku do nich działaniami organów ścigania i sądów. Podejmowane przez nas czynności pozwalały niejednokrotnie zakończyć postępowanie na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie sądowe, w wyniku jego umorzenia na etapie postępowania przygotowawczego lub w ramach wstępnych czynności sądowych. Nasze działania doprowadzały do uchylenia niekorzystnych dla klientów orzeczeń sądów oraz innych organów.

NASZA FILOZOFIA

Wszystkie uzyskane od Państwa informacje zachowujemy w tajemnicy. Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo i komfort prawny w codziennym życiu.

NASZA MISJA

Adwokaci, tylko dzięki wysłuchaniu i zrozumieniu Państwa potrzeb mogą zaproponować skuteczne rozwiązanie problemów z prawem. Jesteśmy po to, żeby pomóc w opanowaniu emocji podczas procesów sądowych i zapewnić wsparcie w przejściu przez stresujące okresy życia. Dążymy do tego, żeby zawsze wspólnie z Państwem wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie problemów.