+48 692 431 677 jacek.pracz@adwokatura.pl

Adwokat Jacek Pracz

Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w 2013 r. broniąc pracy magisterskiej pod tytułem „Udział w zysku wspólnika spółki osobowej”. Podczas studiów ukończył Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie. Począwszy od 2013 r. doktorant w Katedrze Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, przygotowuje rozprawę doktorską na temat opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, podatkowym oraz w prawie karnoskarbowym. Prowadzi również w powołanym zakresie szkolenia.

Włada biegle językiem angielskim.

Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym.
Immanuel Kant