+48 692 431 677 jacek.pracz@adwokatura.pl

Prawo cywilne – Adwokat Koszalin

Zabezpieczamy interesy naszych Klientów w ramach doradztwa z zakresu prawa cywilnego, a także  dochodzimy praw w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego. Współpracujemy z notariuszami i komornikami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego.

Usługi prawne w zakresie prawa cywilnego

W szczególności oferujemy naszym Klientom, doradztwo i wsparcie w obrębie następujących spraw prawa cywilnego:

 • Tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.
 • Analizę okoliczności faktycznych w kontekście obowiązującej regulacji prawnej.
 • Prowadzenie negocjacji celem przedsądowego zakończenia sporu.
 • Uczestnictwo w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, a w ramach pełnomocnictwa:
  • udział w posiedzeniach,
  • sporządzenie pism procesowych,
  • analiza przebiegu sprawy i podejmowanie innych czynności w porozumieniu z Klientem
 • Sporządzanie środków odwoławczych od nieprawomocnych orzeczeń sądu pierwszej instancji (apelacja lub zażalenie).
 • Sporządzenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.
 • Uczestniczenie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Adwokat Koszalin – Prawo cywilne

Zadzowoń +48 692 431 677 lub napisz jacek.pracz@adwokatura.pl

 

Ostanie sprawy prawno-cywilne przez nas prowadzone

W ostatnim okresie przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania były sprawy prawa cywilnego, dotyczące:

 • Podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.
 • Sprawy o zasiedzenie.
 • Spraw z zakresu prawa zobowiązań: sprawy cywilne o odszkodowanie, w tym przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych, o zapłatę – dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania (umowy dzierżawy gruntów rolnych, umowa o roboty budowlane, umowy deweloperskie itp.).
 • Spraw z zakresu prawa rzeczowego, a w ich ramach: ochrona własności i posiadania i związane z tym roszczenia, ustanowienie i zniesienie służebności (służebność przesyłu, służebności gruntowe i osobiste, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), sprawy o inne prawa rzeczowe (np. użytkowanie).
 • Postępowania wieczystoksięgowe.