+48 692 431 677 jacek.pracz@adwokatura.pl

Doradzamy oraz reprezentujemy Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych, w tym procesów karnoskarbowych. Kancelaria zapewnia skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, ABW, CBA, CBŚ oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo śledcze.

Obsługujemy zarówno przedsiębiorców podejmujących obronę przed nielegalnymi praktykami członków organów spółek (członków zarządu, prokurentów, księgowych, i innych), jak i oskarżonych o popełnienie przestępstw gospodarczych lub skarbowych takich jak m.in. działanie na szkodę spółki, ukrywanie dokumentów, oszustwo, korupcja, umyślne bankructwo, wyzysk, sprzedajność, przekupstwo wierzyciela.

Zajmujemy się nie tylko wszczynaniem postępowań karnych, reprezentowaniem pokrzywdzonego i oskarżonego, ale i ściśle współpracując z działem spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, dokonuje oceny indywidualnej sytuacji procesowej Klienta i na jej podstawie opracowuje długofalowe scenariusze postępowania prawnego. Obrona odbywa się zarówno na gruncie prawa karnego, jak i prawa cywilnego oraz podatkowego, doprowadzając, w znakomitej większości przypadków, do ukarania sprawcy oraz uzyskania od niego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Kancelaria skutecznie podejmuje się również obrony oskarżonego o popełnienie przestępstw gospodarczych lub skarbowych.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

  • obronę Klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych;
  • wszczynanie postępowań karnych w imieniu pokrzywdzonego;
  • opracowywanie strategii prawnej (karnej, jak i cywilnej oraz podatkowej) związanej z zamiarem prowadzenia procesu karnego;
  • wszelkie inne czynności związane z obroną interesów oskarżonego albo pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym.