+48 692 431 677 jacek.pracz@adwokatura.pl

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym począwszy od nabycia nieruchomości przez wykonanie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, po kwestie związane z eksploatacją zabudowanych nieruchomości.

Porady prawne Koszalin

Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości, reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości;
  • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • doradztwo podatkowe w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i związanych z nieruchomościami;
  • przygotowanie umów o wspólną realizację inwestycji;
  • przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów;
  • reprezentację w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami robót budowlanych, oraz projektantami;
  • przygotowanie umów najmu powierzchni, umów dzierżawy, a także umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
  • obsługa prawna w zakresie dotyczącym działania wspólnot mieszkaniowych;
  • sprawy o zasiedzenie;
  • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

Porady prawne Koszalin – Skontaktuj się z nami!