+48 692 431 677 jacek.pracz@adwokatura.pl

Kancelaria świadczy w dziedzinie prawa podatkowego usługi doradcze, w tym reprezentuje Klientów przed sądami administracyjnymi, organami administracji, a także planuje i analizuje transakcje pod kątem spójności i optymalizacji podatkowej, prowadzi mediacje podatkowe, pomaga uzyskać urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego i uczestniczy w audytach podatkowych i przygotowaniu dokumentacji tzw. cen transferowych.

Świadczone przez Kancelarię usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują w szczególności podatki dochodowe, podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Doradzamy także w zakrąesie stosowania postanowień międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach karno-skarbowych związanych z zobowiązaniami podatkowymi, w tym na rzecz członków zarządu oraz w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa podatkowe.

W ostatnim okresie przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania były:

  • postępowania dotyczące dochodów nieujawnionych – opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
  • „karuzele vatowskie”;
  • ulga meldunkowa;
  • wydatki na cele mieszkaniowe;
  • podatkowe aspekty przekształceń przedsiębiorstw;
  • podatkowe aspekty sukcesji biznesu;
  • amortyzacja przyspieszona;
  • opodatkowanie podatkiem od nieruchomości powierzchni związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.